Over dit tijdschrift

Levende Talen Magazine | LTM

LTM is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door Levende Talen en gericht op talenonderwijs en (inter)culturele vorming. LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs. LTM verschijnt achtmaal per jaar. De hoofdartikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site. Het 'Archief' bevat de inhoud van vorige nummers. U kunt ook van de zoekfunctie gebruikmaken om de inhoud van dit archief te ontsluiten.

Huidig nummer

Vol 110 Nr 8 (2023)
Bekijk alle nummers