De praktijk van feedback op Engelstalige profielwerkstukken

Michiel Busz, Janneke Helleman, Dana DeVincent, Sheela Verwoerd-Sowariraj, Kasper Tonsberg Schlie

Samenvatting

Het onderzoek van Michiel Busz, Janneke Helleman, Dana DeVincent, Sheela Verwoerd-Sowariraj & Kasper Tonsberg Schlie richtte zich op de praktijk van het geven van feedback op Engelstalige profielwerkstukken op een middelbare school met tweetalig onderwijs. Er is gekeken naar kenmerken en verschillende niveaus van de gegeven feedback en naar de feedback op het Engelse taalgebruik van leerlingen. De data zijn verzameld via analyse van geschreven feedback, vragenlijsten en focusgroepinterviews met begeleidend docenten en leerlingen. Feedback en feedforward blijken regelmatig te worden ingezet, feedup in mindere mate. Feedback op taalgebruik in relatie tot inhoud wordt niet gegeven, terwijl leerlingen aangeven hier wel behoefte aan te hebben. De auteurs bevelen aan rubrics breder in te zetten bij de beoordeling van het profielwerkstuk en een rubric te creëren voor feedback op taal in relatie tot inhoud.


Trefwoorden


Engels; taalniveau; profielwerkstuk; feedback

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.