Leergangen wegen; Vergelijkende beschrijvingen nieuwe leergangen voor de talen in de tweede fase

Auteurs

  • Hetty Mulder
  • Gert Rijlaarsdam
  • Marita Tholey
  • Theo Witte

Trefwoorden:

leermateriaal, leergang

Samenvatting

In december 1997 verscheen Levende Talen 525, het themanummer 'Talen in de nieuwe tweede fase'. Dat was het moment dat een van de gastredactieleden het idee opvatte om een ander themanummer voor te stellen aan de redactie van Levende Talen: een nummer over de nieuwe leergangen die medio 1998 uit zouden komen. Dat er nu in het kader van de nieuwe tweede fase voor alle talen nieuwe leergangen uit zouden komen, was een unieke gebeurtenis. Alle didactische vernieuwingen die in zoveel artikelen waren aangedragen, zouden nu hun kristallisatiepunt vinden in de nieuwe leergangen: leergangauteurs en uitgevers hadden immers de vrije hand binnen de kaders van de tweede fase om aanzienlijke vernieuwingen door te voeren.

 

In dit themanummer (Levende Talen 536) wordt de leden van Levende Talen informatie aangeboeden over de nieuwe leergangen om daarmee steun te bieden bij het keuzeproces waarv akgroepen of secties voor staan: de keuze tussen de leergangen die op de markt verschijnen, of - nog fundamenteler - of de vakgroep een bestaande leergang kiest danwei verkiest met eigen materiaal te werken.

 

Downloads

Citeerhulp

Mulder, H., Rijlaarsdam, G., Tholey, M., & Witte, T. (1999). Leergangen wegen; Vergelijkende beschrijvingen nieuwe leergangen voor de talen in de tweede fase. Levende Talen Magazine, 86(536), 2–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1027

Nummer

Sectie

Artikelen