Fictieonderwijs: ook in de toekomst vak apart

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, lesmethode

Samenvatting

In een eerder in de vorige twee afleveringen van Levende Talen verschenen artikel heeft Kwakenaak in een historische terugblik gepoogd te analyseren hoe het komt dat het literatuuronderwijs binnen de moderne vreemde talen zijn vanzelfsprekendheid verloren heeft: enerzijds doordat doelen en inhoud In de afgelopen kwart eeuw aanzienlijk diverser en onduidelijker zijn geworden dan in de honderd jaar daarvoor, anderzijds doordat het literatuuronderwijs zich verregaand losgemaakt heeft van het taalvaardigheidsonderwijs, door de literaire vorming als apart doel hoger te stellen dan de taalverwervingsfunctie van literatuur. Dit artikel (een bewerking en actualisering van Kwakernaak 1996) geeft een visie op de gevolgen in de (nabije) toekomst en de plaats van fictie in het vto.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1997). Fictieonderwijs: ook in de toekomst vak apart. Levende Talen Magazine, 84(519), 204–207. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1122

Nummer

Sectie

Artikelen