'Turks moet net zo'n vak worden als Frans'

Auteurs

  • Paul Stapel

Trefwoorden:

Turks, Arabisch, leerplan

Samenvatting

Paul Stapel interviewde de secretaris van de commissie Van Kemenade naar aanleiding van het rapport 'Ceders in de tuin'. Dat gaat over de bestrijding van achterstanden in het onderwijs, over onderwijs in het Nederlands (als tweede taal) en onderwijs in de eigen taal. De commissie doet daar verstrekkende voorstellen voor.

Citeerhulp

Stapel, P. (1993). ’Turks moet net zo’n vak worden als Frans’. Levende Talen Magazine, 80(476), 28–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1317

Nummer

Sectie

Artikelen