Literatuur in het vto: gaat ze het huis uit?

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, literatuur

Samenvatting

Erik Kwakernaak gaat in zijn bijdrage in op de plaats van literatuur in het vto. Hij constateert dat literatuur in zekere zin in een riante positie verkeert: bij zowel het onderwijs Nederlands als bij de vreemde talen is dit onderdeel verplicht. Andere culturele disciplines komen er lang niet zo goed van af. Niettemin is een realistischer perspectief voor literatuur in met name het havo/vwo dringend gewenst. Kwakernaak denkt daarbij aan een apart vak 'literatuur'. Dan moet kennis van land en volk echter duidelijker contouren krijgen dan nu het geval is.

In LT(1993)481 komt C.M.Streuik met zijn reactie 'Literatuur moet zijn plaats behouden', waarop Erik Kwakernaak op zijn beurt weer reageert.

 

 

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1993). Literatuur in het vto: gaat ze het huis uit?. Levende Talen Magazine, 80(479), 202–205. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1331

Nummer

Sectie

Artikelen