Stelopdrachten als hulpmiddel bij het verwerken van vakinhoudelijke leerstof

G.M.T. Poorthuis, W.A.M. Kok

Samenvatting

Wat is het effect van verschillende typen stelopdrachten op de kennis die leerlingen verwerven bij het bestuderen van vakinhoudelijke onderwerpen? Welke invloed heeft de schrijfvaardigheid van leerlingen hierop? Is er een relatie tussen de kwaliteit van het stelprodukt en de verworven kennis?

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze in het project 'Effectiviteit van stelopdrachten en essayvragen' (SVO project 8021) antwoord wordt gezocht op deze vragen.


Trefwoorden


Schrijfonderwijs; essays; kennisverwerving; schoolvakken

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.