De eigen-taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen; Een nadere relativering

Geert Driessen, Kees de Bot

Samenvatting

In 1989 presenteerden Driessen, De Bot & Jungbluth de resultaten van een exploratief onderzoek naar de effecten van Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC). In die studie werd de vaardigheid in de eigen taal van Turkse, Marokkaanse en Spaanse leerlingen in het basisonderwijs beschreven. Een van de opvallendste conclusies was dat de taalvaardigheid in het Arabisch van Marokkaanse leerlingen bijzonder slecht was. Dit lage niveau werd door de onderzoekers mede toegeschreven aan de complexe taalsituatie van Marokkanen en aan de moeilijkheidsgraad van het Arabisch. Inmiddels is een deel van de in het betreffende onderzoek gehanteerde toetsen ook in Marokko zelf afgenomen. De resultaten laten zien dat de eerder geuite relativering gerechtvaardigd was.
In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het effectenonderzoek gepresenteerd; tevens wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek in Marokko.

Trefwoorden


Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC); Arabisch; Marokkaanse leerlingen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.