Manifest Nederlands op school: Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat

Auteurs

  • Manifest Nederlands z.a.

Trefwoorden:

taalbeleid, Nederlands

Samenvatting

In 2015 heeft diverse malen intensief overleg plaatsgehad tussen docenten, wetenschappers, didactici, onderwijsonderzoekers en allerlei bij het schoolvak Nederlands betrokken instanties. Uit de discussies bleek een grote eenstemmigheid over de richting waarin het vak verder ontwikkeld en verrijkt dient te worden: het moet meer gaan om bewuste taalvaardigheid en bewuste literaire competentie, kortom bewuste geletterdheid. Het doel van bewuste geletterdheid is vertaald in een aantal stellingen.

Downloads

Citeerhulp

z.a., M. N. (2016). Manifest Nederlands op school: Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat. Levende Talen Magazine, 103(2), 38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1556

Nummer

Sectie

Artikelen