Toetsing als sturingsmiddel: De overheid en het talenonderwijs sinds 2007

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Samenvatting

Examenprogramma’s zijn vanouds een belangrijk sturingsmiddel voor de overheid. Hoe is dat de laatste vijftien jaar gegaan? Erik Kwakernaak zoomt in ‘Toetsing als sturingsmiddel: De overheid en het talenonderwijs sinds 2007’ in op het landelijke niveau. Wat zijn de terugslageffecten van de examenprogramma’s? De situatie is onevenwichtig: zo bindend als het centraal eindexamen is, zo vrij zijn de scholen in het schoolexamen. Een weging van de domeinen daarin is sinds 2007 niet voorgeschreven. Kwakernaak gaat na wat het beleid van OCW en de onderwijsinspectie sindsdien is geweest: de scholen op één lijn houden of uit elkaar laten lopen? Vanaf 2014 heeft OCW geprobeerd een curriculumherzieningsoperatie op gang te brengen. Op dit moment zijn vakvernieuwingscommissies voor Nederlands en moderne vreemde talen druk bezig, maar de vooruitzichten zijn onzeker. Gaan de geplande vernieuwingen landen in de lespraktijk?

Downloads

Gepubliceerd

11-08-2023

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2023). Toetsing als sturingsmiddel: De overheid en het talenonderwijs sinds 2007. Levende Talen Magazine, 110(3), 8–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2333

Nummer

Sectie

Artikelen