Begrijp je meer als je luistert én kijkt tegelijk?

Auteurs

  • Arie Hoeflaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, trainen, toetsing, taalvaardigheid, luistervaardigheid

Samenvatting

In hoeverre leveren beelden bij training en toetsing van taalvaardigheid een meerwaarde op ten opzichte van luisteren alleen. Arie Hoeflaak nam de proef op de som.

Downloads

Citeerhulp

Hoeflaak, A. (2005). Begrijp je meer als je luistert én kijkt tegelijk?. Levende Talen Magazine, 92(8), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/531

Nummer

Sectie

Artikelen