RTTI, OBIT, Bloom en het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, leerdoel, taxonomie, nascholing

Samenvatting

De nascholingsmarkt is gecommercialiseerd. Heeft dat nadelen voor de kwaliteit van het aanbod, bijvoorbeeld van nieuwe leerdoeltaxonomieën als RTTI en OBIT? En hoe steken deze instrumenten af bij de herziene taxonomie van Bloom?

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2013). RTTI, OBIT, Bloom en het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 100(5), 10–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/536

Nummer

Sectie

Artikelen