Taalonderwijs in het mbo: Ontwikkelingen, problemen en oplossingen

Auteurs

  • Ton Hendrix
  • Trinette Hovens
  • Annelies Kappers
  • Johan Graus

Trefwoorden:

mbo, beroepsonderwijs, competentiegericht leren, competentiegericht onderwijs, didactiek, toetsing, lespraktijk

Samenvatting

Taalonderwijs in het mbo is een uitgave van de sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en Levende Talen Magazine.

De uitdagingen voor het taalonderwijs in het mbo zijn niet gering. Van alle onderwijssectoren is het beroepsonderwijs de sector waarvoor het meest duidelijk geldt dat onderwijs Nederlands niet langer vanzelfsprekend moedertaalonderwijs kan heten. In het openingsartikel schetst Marja van Knippenberg een aantal herkenbare valkuilen voor een taalonderwijs dat zich onvoldoende rekenschap geeft van het specifieke karakter van het middelbaar beroepsonderwijs.
Gelukkig eindigt Van Knippenberg positief. Ze verwijst daarbij naar het concept van de window of opportunity uit de klassieke studie van Kingdon naar de beïnvloeding van het beleidsproces. Als policy entrepeneur weet je, volgens Kingdon, nooit wanneer zich zo’n window of opportunity voordoet: ‘Thus policy entrepeneurs must develop their ideas, expertise, and proposals well in advance of the time the window opens.’

 


 

INHOUD

Trinette Hovens, Annelies Kappers & Ton Hendrix, Ten geleide. Taalonderwijs in het mbo – ontwikkelingen, kwesties, problemen en oplossingen, 4-5

Marja van Knippenberg, Nederlands in het mbo, 6-11

Saskia Huybers, Nederlands bij ROC Ter AA: De weg van hokjesdenken naar samenhang, 12-15

Annelies Kappers, Vakdocenten moeten weten wat de referentieniveaus inhouden: ‘Ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt’ – interview met Janine Samplonius, 16-17

Anne-Marie Speijers, Toetsing en examinering Nederlands in het mbo: Een nieuw hoofdstuk, 18-21

Trinette Hovens, ‘Ze hebben een vlotte babbel, maar weten niet de juiste toon aan te slaan’ – interview met Rogier Simonis, 22-23

Trinette Hovens, Een werkbeschrijving maken: wat doe je eerst als je een kostuum gaat maken? – interview met Annelies Thoenes en Roy Stenhuys, 24-25

Ton Hendrix, Deelvaardigheidstraining en strategisch taalonderwijs in het avo/vwo en mbo, 26-29

Marianne Driessen, Bridging the gap – Nieuwe eisen voor Engels op het mbo: een brug naar het hbo? 30-33

Christa Beckers & Hans Oligschläger, Van eindtermen naar ERK en weer terug naar af? 34-36

Annelies Kappers, De docent als piloot: Hoe film een rol speelt bij het leren van de docent, 37-40

Trinette Hovens & Annelies Kappers, Beroepsbegeleidende leerweg (bbl): Taal ontwikkelen in een bbl-traject – kan dat? 41-45

Annelies Kappers, Manager met taalbril – interview met Willem-Kees Legerstee, 46-47

Folkert Kuiken, Begin bij het begin: Eisen aan leidsters kinderopvang en het gevolg voor het mbo-onderwijs, 48-51

Trinette Hovens, ‘Bij het mbo zit je niet op een school maar op een opleiding’ – interview met Marjan Vuijst, 52-53

Annelies Kappers, De digitale loodgieters van de 21e eeuw – interview met Alex van der Baan, 54-56

Ella Bohnenn & Fouke Jansen, Elfmaal beter: Elf aanbevelingen om studieboeken in het mbo taalvriendelijker te maken, 57-60

Annelies Kappers, De overstap van Educatie naar mbo Techniek: Een wereld van verschil – interview met Lukie Bebelman, 61-62

Trinette Hovens, ‘Het mbo kan die achterstand niet zomaar rechtbreien’ – interview met Maarten Gaarenstroom, 63-65

Feiten en cijfers over de kwalificatiestructuur, 66-67

Trinette Hovens, Voortijdig schoolverlaten: ‘De leerplichtambtenaar kwam in actie als een leerling eigenlijk al verdwaald was’ – interview met Karina Baarda, 68-69


 

 

 


Downloads

Citeerhulp

Hendrix, T., Hovens, T., Kappers, A., & Graus, J. (2012). Taalonderwijs in het mbo: Ontwikkelingen, problemen en oplossingen. Levende Talen Magazine, 99(special), 1–72. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/573

Nummer

Sectie

Artikelen