Nieuwe lichting vreemdetalenleergangen: Ruimte voor de professionals?

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, leergang, lespraktijk

Samenvatting

De leergang is – naast de docent die ermee werkt – in hoge mate bepalend   voor de praktijk van het vreemdetalenonderwijs. Het lijkt erop dat in de nu verschijnende nieuwe (edities van) leergangen de inbreng van docenten relatief zwaar weegt. De effecten moeten nog blijken.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2014). Nieuwe lichting vreemdetalenleergangen: Ruimte voor de professionals?. Levende Talen Magazine, 101(4), 18–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/729

Nummer

Sectie

Artikelen