Is dit een betoog, een beschouwing of een uiteenzetting? Tekstsoorten in het onderwijs

Auteurs

  • Karin Heesters
  • Femke Kramer
  • Erik Kwakernaak
  • Irene Visser

Trefwoorden:

schrijfonderwijs, vwo, lesmethode, tekstsoorten

Samenvatting

Het bijbrengen van 'tekstsoortbewustzijn' zou een belangrijke component van schrijfvaardigheidsonderwjjs moeten zijn in het secundaire en tertiaire onderwijs. Een aantal recent verschenen methodes Nederlands in het vwo blijkt vooral onduidelijkheid en verwarring te stichten wat betreft het gebruik en de uitleg van tekstsoortterminologie. Hieraan is vermoedelijk het nieuwe examenprogramma Nederlands (mede) debet. In dit artikel willen de auteurs een aanzet geven tot een discussie over tekstsoorten in het vwo-schrijfonderwijs. Allereerst doen ze verslag van de verwarring rond tekstsoorten die wij in de recent uitgekomen leergangen voor het vwo constateren. Daarna brengen ze deze verwarring in verband met het examenprogramma Nederlands. Ten slotte doen zij enige voorstellen die tot verbetering kunnen leiden.

Downloads

Citeerhulp

Heesters, K., Kramer, F., Kwakernaak, E., & Visser, I. (1999). Is dit een betoog, een beschouwing of een uiteenzetting? Tekstsoorten in het onderwijs. Levende Talen Magazine, 86(539), 415–419. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/961

Nummer

Sectie

Artikelen