Naar een gestructureerd curriculum voor het literatuuronderwijs

Auteurs

  • Theo Witte
  • Gert Rijlaarsdam
  • Dick Schram

Trefwoorden:

literatuur, havo, vwo, literaire ontwikkeling, didactiek, curriculum

Samenvatting

In 2000 startten we een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit terrein bleek braak te liggen. In een voorstudie naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen stelden we vast (Witte, 1999-2000) dat er weinig theoretische kennis is over literaire ontwikkeling en het literatuuronderwijs geen goed doordachte gestructureerde opbouw kent. Witte ging dit onontgonnen gebied samen met enkele docenten verkennen door de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in kaart te brengen. Deze zoektocht resulteerde in het proefschrift ‘Het oog van de meester’ (Witte, 2008). In een eerder artikel (Witte, Rijlaarsdam & Schram, 2008) rapporteerden wij over de ontwikkeling van de leesmotivatie in de Tweede Fase. Dit artikel gaat over de totstandkoming van een didactisch instrumentarium waarmee docenten de literaire ontwikkeling van leerlingen kunnen volgen en stimuleren. Op dit moment wordt dit instrument via de website www.lezenvoordelijst.nl toegankelijk gemaakt voor docenten en leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

Witte, T., Rijlaarsdam, G., & Schram, D. (2009). Naar een gestructureerd curriculum voor het literatuuronderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 10(2), 24–34. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/171

Nummer

Sectie

Artikelen