En de volgende boost gaat naar ...; Over onderzoek naar effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4

Auteurs

  • Kees de Glopper

Trefwoorden:

schrijfonderwijs, onderzoek, havo

Samenvatting

Kees de Glopper bespreekt het proefschrift Effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4 van Klaske Elving-Heida. Daarin doet zij verslag van een aantal studies gericht op de effectiviteit van Booster: een totaalinstructieprogramma schrijven waarin strategie-instructie, peer-interactie en observerend leren in een digitale leeromgeving zijn ingebed. De kwaliteit van de teksten die leerlingen na het volgen van Booster schrijven is significant meer verbeterd dan die van de teksten van leerlingen die regulier schrijfonderwijs volgen. De Glopper beschouwt de context, de aanleiding en de opzet en resultaten van het onderzoek van Elving-Heida, en plaatst het in antieke en actuele didactische tradities en discussies. Ook gaat hij in op de ideeën voor vervolgonderzoek die Elving-Heida naar voren brengt, en op de vraag welke aspecten van het schrijfonderwijs de volgende boost verdienen.

Downloads

Citeerhulp

Glopper, K. de. (2019). En de volgende boost gaat naar .; Over onderzoek naar effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 23–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1960

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>