Persoonlijke voorkeuren, canonieke werken en leesadviezen: Literatuur volgens leraren Nederlands in opleiding

Auteurs

  • Jeroen Dera
  • Nils Lommerde

Trefwoorden:

literatuur, Nederlands

Samenvatting

In hoeverre laten beginnende leraren Nederlands zich in hun boekadviezen aan leerlingen leiden door hun persoonlijke leesvoorkeuren en door de boeken die zij canoniek achten? In het eerste artikel van dit nummer onderzoeken Jeroen Dera en Nils Lommerde deze kwestie aan de hand van een enquête onder leraren Nederlands in opleiding. Ze vroegen de respondenten om drie lijstjes op te stellen: de favoriete boeken van de respondenten, de boeken die zij cultureel als het ‘belangrijkst’ beschouwden en de titels die zij aanraadden aan leerlingen in 5 vwo. Ze analyseerden de mate waarin deze lijstjes overlapten en onderzochten hoe divers de geselecteerde titels waren in termen van gender, culturele diversiteit, genre en datering. Hun conclusie is dat startende docenten zich in hun boekadviezen weinig laten leiden door persoonlijke favorieten en de canon. Het beeld van literatuur dat oprijst uit de enquête is weinig divers in termen van gender en culturele diversiteit.

Downloads

Citeerhulp

Dera, J., & Lommerde, N. (2020). Persoonlijke voorkeuren, canonieke werken en leesadviezen: Literatuur volgens leraren Nederlands in opleiding. Levende Talen Tijdschrift, 21(1), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2036

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.