Nederlands voor hoogbegaafde leerlingen

Auteurs

  • Helge Bonset
  • Dirkje Ebbers
  • Heleen Wientjes

Trefwoorden:

hoogbegaafde leerlingen, lesmateriaal, verrijkingstaken

Samenvatting

Om een probleem van een totaal andere orde gaat het in de bijdrage van Helge Bonset, Dirkje Ebbers en Heleen Wientjes, getiteld ‘Nederlands voor hoogbegaafde leerlingen’. Zij stellen in hun bijdrage de vraag aan de orde wat nu precies hoogbegaafdheid is en wat hoogbegaafde leerlingen nodig hebben? Hun antwoord op deze vraag is dat lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen onder andere de leerlingen moet uitdagen tot een onderzoekende houding en de metacognitieve vaardigheden van de leerlingen moet stimuleren. Maar naast het lesmateriaal speelt ook de docent een belangrijke rol. Deze algemene uitgangspunten zijn in de handreiking ‘Nederlands verrijkt’ voor het vak Nederlands uitgewerkt en voorzien van een verzameling verrijkingstaken. Het artikel geeft ook nadere informatie over die verrijkingstaken en beschrijft de ervaringen van gebruikers van deze taken.

Downloads

Citeerhulp

Bonset, H., Ebbers, D., & Wientjes, H. (2004). Nederlands voor hoogbegaafde leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 5(2), 29–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/497

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

<< < 1 2 3 4 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.