MOO-en in een vreemde taal. De claims nader onderzocht

Auteurs

  • Ton Koenraad
  • Lien Goedemé

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, didactiek, MOO, e-mailen

Samenvatting

Ton Koenraad en Lien Goedemé bespreken het gebruik van MOO-technologie als didactisch hulpmiddel en leeromgeving. In hun bijdrage gaan zij na of de claims die in de literatuur ten aanzien van deze internettoepassing zijn geformuleerd in de praktijk haalbaar zijn. Voor concrete voorbeelden wordt verwezen naar het Levende Talen Magazine.

Downloads

Citeerhulp

Koenraad, T., & Goedemé, L. (2002). MOO-en in een vreemde taal. De claims nader onderzocht. Levende Talen Tijdschrift, 3(2), 50–57. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/617

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)