Spelling op verschillende niveaus: werkwoordspelling aan het einde van de basisschool en het einde van het voortgezet onderwijs

Auteurs

  • Huub van den Bergh
  • Annemieke van Es
  • Sanne Spijker

Trefwoorden:

werkwoordspelling, dictee, spellingsvaardigheid, spellingsproblemen, po, vo

Samenvatting

Leerlingen in de achtste groep van het primair onderwijs en leerlingen in de laatste klas van alle opleidingstypen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) hebben zowel hetzelfde dictee als dezelfde schrijfopdracht gemaakt. In de dictees zijn tien verschillende typen problemen in de werkwoordspelling aangesneden, en in de schrijfopdracht zijn fouten in de werkwoordspelling geteld. In de dictees kwamen zowel eenvoudige problemen in de werkwoordspelling aan de orde (zoals sterke werkwoorden verleden tijd met stam op –d/-t, enkelvoud) als moeilijke problemen (zoals voltooid deelwoord op –d).

Downloads

Citeerhulp

Bergh, H. van den, Es, A. van, & Spijker, S. (2011). Spelling op verschillende niveaus: werkwoordspelling aan het einde van de basisschool en het einde van het voortgezet onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 12(1), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/62

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

<< < 1 2 3 > >>