Are we satisfied? Engels na ruim twintig jaar in het basisonderwijs

Auteurs

  • Oostdam Ron

Trefwoorden:

po, basisschool, eibo, ERK, meertaligheid

Samenvatting

Ruim twintig jaar geleden is Engels als nieuw vak ingevoerd in het basisonderwijs. Op grond van gegevens uit de Periodieke Peilingen van het OnderwijsNiveau en onderzoek naar het vak binnen het curriculum van de basisschool, wordt in dit artikel de stand van zaken in kaart gebracht. Er wordt ingegaan op de ideologische doelstelling van het vak en vraagstukken met betrekking tot kwaliteit, normering en continuïteit. Daarna wordt de vraag gesteld of de huidige inbedding en vormgeving van het onderwijs Engels op de basisschool voldoet of dat verbeteracties nodig zijn. Centraal aandachtspunt daarbij is het grote spanningsveld tussen retoriek en onderwijspraktijk.

Downloads

Citeerhulp

Ron, O. (2010). Are we satisfied? Engels na ruim twintig jaar in het basisonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 11(4), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/87

Nummer

Sectie

Artikelen