Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs: Hoe sluit dat aan? Deel 1

Helge Bonset

Samenvatting

Er blijkt een behoorlijke discrepantie te bestaan tussen de inschatting die eerstejaars studenten zelf maken van hun taalvaardigheid Nederlands, en de inschatting die hun universitaire opleiders daarvan maken.

Trefwoorden


vo; ho; universiteit; taalvaardigheid; schrijfvaardigheid; studenten

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.