Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs: Hoe sluit dat aan? Deel 1

Auteurs

  • Helge Bonset

Trefwoorden:

vo, ho, universiteit, taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, studenten

Samenvatting

Er blijkt een behoorlijke discrepantie te bestaan tussen de inschatting die eerstejaars studenten zelf maken van hun taalvaardigheid Nederlands, en de inschatting die hun universitaire opleiders daarvan maken.

Downloads

Citeerhulp

Bonset, H. (2010). Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs: Hoe sluit dat aan? Deel 1. Levende Talen Magazine, 97(3), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/101

Nummer

Sectie

Artikelen