Engels voor kleuters; Een eerste verkenning naar de vormgeving van vroeg vreemdetalenonderwijs in Nederland

Liv Persson

Samenvatting

Volgens cijfers van het Europees Platform geven steeds meer basisscholen Engelse les aan Nederlandse kleuters. In deze bijdrage wordt allereerst verslag gedaan van een enquête onder Nederlandse basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbieden, en worden vervolgens de resultaten besproken van een onderzoek naar de Engelstalige receptieve woordenschat- en grammaticakennis van kleuters met vroeg vreemdetalenonderwijs. Uit de enquête blijkt dat basisscholen door heel Nederland sterk verschillen – zelfs in dit kleinschalige onderzoek – in de door hen gebruikte lesmethodes, het aantal minuten dat ze aan Engels besteden, taalvaardigheid van de docent, het inzetten van vak- of groepsleerkrachten, en schoolprofiel. In het onderzoek naar de Engelstalige taalvaardigheid van kleuters bleken leerlingen na één jaar vroeg Engels significant beter te scoren dan kinderen zonder vroeg Engels.


Trefwoorden


po; basisschool; eibo; ERK; meertaligheid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.