Welkom op de tijdschriftensite van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Op deze site kunt u recente edities en oude jaargangen van Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift raadplegen.
De archieven van LTM en LTT zijn 'open access', wat betekent dat ze vrij toegankelijk zijn. Inloggen is dan ook niet nodig.
Klik hier voor de homepage van Levende Talen.

Levende Talen Tijdschrift | LTT
LTT is een onafhankelijk tijdschrift, uitgegeven door de Vereniging van Leraren in Levende Talen, met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van taal en talenonderwijs toegankelijk te maken voor docenten en andere belangstellenden.
LTT verschijnt viermaal per jaar. De artikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site. Het 'Archief' bevat de inhoud van de vorige nummers. U kunt ook van de zoekfunctie gebruikmaken om de inhoud van dit archief te ontsluiten.

Naar LTT

Levende Talen Magazine | LTM
LTM is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door de Vereniging van Leraren in Levende Talen en gericht op talenonderwijs en (inter)culturele vorming. LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs. LTM verschijnt achtmaal per jaar. De hoofdartikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site. Het 'Archief' bevat de inhoud van vorige nummers. U kunt ook van de zoekfunctie gebruikmaken om de inhoud van dit archief te ontsluiten.

Naar LTM