Algemeendidactische trends en vreemdetalenonderwijs

Erik Kwakernaak

Samenvatting

Behalve een vakspecifieke ontwikkeling kent het vreemdetalenonderwijs ook algemeendidactische trends. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?

Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; mvt-onderwijs; didactiek; trends; vakspecifiek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.