Van product naar proces; ICT-omgevingen en het schrijfonderwijs Nederlands

Auteurs

  • Iris Breetvelt
  • Amos van Gelderen
  • Ron Oostdam

Trefwoorden:

Nederlands, schrijfvaardigheid, ict

Samenvatting

In het schoolvak Nederlands heeft het afgelopen decennium een accentverschuiving plaatsgevonden van productgericht naar procesgericht taalonderwijs. In dit artikel wordt geanalyseerd welke bijdragen een ICT-schrijfomgeving kan leveren aan een procesgerichte didactiek voor het schrijfonderwijs. Er lijken voldoende mogelijkheden te zijn, maar een inventarisatie van bestaande programmatuur laat zien dat hiervan nog erg weinig gerealiseerd is voor de lespraktijk.

Downloads

Citeerhulp

Breetvelt, I., Gelderen, A. van, & Oostdam, R. (1998). Van product naar proces; ICT-omgevingen en het schrijfonderwijs Nederlands. Levende Talen Magazine, 85(528), 173–179. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1000

Nummer

Sectie

Artikelen