'Dat zoeken we op'; De nieuwe examens mvt en het woordenboek

Auteurs

  • Heleen de Hondt
  • Lydius Nienhuis

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, examen, woordenboek

Samenvatting

De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (Cevo) heeft besloten dat vanaf het jaar 2000 voor het havo en vanaf 2001 voor het vwo, leerlingen gebruik mogen maken van het woordenboek bij het centraal examen leesvaardigheid mvt. De Cevo heeft daarmee het voorstel van de Vakontwikkelgroep in deze overgenomen.' Dit besluit roept bij de docenten natuurlijk een aantal vragen op,

Downloads

Citeerhulp

Hondt, H. de, & Nienhuis, L. (1998). ’Dat zoeken we op’; De nieuwe examens mvt en het woordenboek. Levende Talen Magazine, 85(529), 204–208. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1003

Nummer

Sectie

Artikelen