Het vernieuwde examen Nederlands; Het centraal examen Nederlands voor havo en vwo in de tweede fase

Auteurs

  • Ton Hendrix
  • Alex van de Kerkhof

Trefwoorden:

Nederlands, examen, leesvaardigheid

Samenvatting

Nog vóór de zomervakantie (1998) zullen in opdracht van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (Cevo) voorbeeldexamens Nederlands leesvaardigheid havo en vwo gepubliceerd worden. Deze voorbeeldexamens zijn bedoeld om docenten een goede indruk te geven van toekomstige examens, dat wil zeggen voor het havo na 2001 en voor het vwo na 2002 De voorbeeldexamens zullen nader worden toegelicht in een syllabus, waarin uiteengezet zal worden hoe de nieuwe eindtermen voor het vak Nederlands, voor zover deze betrekking hebben op het Centraal Examen, vertaald kunnen worden in concrete vragen en opdrachten. Een eerste indruk van de opzet van deze nieuwe examens.

Downloads

Citeerhulp

Hendrix, T., & Kerkhof, A. van de. (1998). Het vernieuwde examen Nederlands; Het centraal examen Nederlands voor havo en vwo in de tweede fase. Levende Talen Magazine, 85(529), 245–250. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1004

Nummer

Sectie

Artikelen