Leerstrategieën bij volwassen leerders van Spaans

Auteurs

  • Juan Manuel Espinola Vázquez
  • Kees van Esch

Trefwoorden:

Spaans, volwassenenonderwijs, didactiek

Samenvatting

Dit is het tweede artikel over de rol van persoonsfactoren bij het leren van moderne vreemde talen door volwassenen. Het eerste artikel van Marly Nas en Kees van Esch In Levende Talen 526 (januari 1998) ging over attitude en de motieven die volwassenen hebben om een vreemde taal als Spaans te leren. In dit artikel brengen we verslag uit van een onderzoek naar de leerstrategieën die zij hanteren.

Downloads

Citeerhulp

Espinola Vázquez, J. M., & Esch, K. van. (1998). Leerstrategieën bij volwassen leerders van Spaans. Levende Talen Magazine, 85(531), 322–326. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1005

Nummer

Sectie

Artikelen