T2-woordverwerving in de bovenbouw

Auteurs

  • Peter Groot

Trefwoorden:

NT2, woordverwerving

Samenvatting

Over het belang van woorden voor taalvaardigheid bestaat weinig onenigheid. Ook zijn de meeste onderzoekers op het terrein van de tweede-taalverwerving het er over eens dat woorden relatief gezien belangrijker zijn dan grammatica. Een goede beheersing van de grammatica gepaard aan geringe lexicale kennis resulteert in een communicatieve vaardigheid die aanzienlijk geringer is dan wanneer het tegenovergestelde het geval is. Dit geldt voor alle vaardigheden, waarbij opgemerkt dient te worden dat lexicale tekortkomingen bij het spreken en schrijven via bepaalde strategieën als omschrijving en vermijding tot op zekere hoogte gecompenseerd kunnen worden. Bij het luisteren en lezen is dit echter niet mogelijk, omdat er geen controle is over het in de luister- en leesteksten voorkomende vocabulaire.

Downloads

Citeerhulp

Groot, P. (1998). T2-woordverwerving in de bovenbouw. Levende Talen Magazine, 85(532), 386–391. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1007

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.