Woorden in 'Code Nederlands' en 'De Delftse Methode'

Auteurs

  • Guust Meijers

Trefwoorden:

NT2, leermethode

Samenvatting

Auteurs van beginnersleergangen moeten onder meer beslissingen nemen over hoe ze de woordenschat verwerken in hun lesmateriaal. Appel & Vermeer (1994) merken op dat in veel leergangen de doelen van de aan te leren woordenschat weinig expliciet zijn. Nu is de taak waarvoor leergangauteurs zich geplaatst zien, ook niet gemakkelijk omdat ze niet kunnen terugvallen op heldere eenduidige beslissingscriteria. In dit artikel wordt nagegaan hoe de auteurs van twee leergangen NT2 deze problemen hebben aangepakt.

Downloads

Citeerhulp

Meijers, G. (1998). Woorden in ’Code Nederlands’ en ’De Delftse Methode’. Levende Talen Magazine, 85(532), 392–396. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1008

Nummer

Sectie

Artikelen