Talenexamens 1998: resultaten en conclusies

Auteurs

  • Harjet Robben

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, examen

Samenvatting

In deze bijdrage worden de toetstechnische gegevens van de centrale examens voor de talen gepresenteerd en de conclusies die daaraan verbonden kunnen worden. Daarbij wordt enerzijds ingegaan op de moeilijkheidsgraad van de examens van dit jaar en anderzijds op het vaardigheidsniveau van de examenkandidaten.

Downloads

Citeerhulp

Robben, H. (1998). Talenexamens 1998: resultaten en conclusies. Levende Talen Magazine, 85(532), 433–435. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1011

Nummer

Sectie

Artikelen