Naar een leerplan Geïntegreerd literatuuronderwijs

Auteurs

  • Lily Coenen
  • Dick Prak

Trefwoorden:

geïntegreerd literatuuronderwijs, leerplan

Samenvatting

Na de publicatie van het artikel 'Een aanzet tot een geïntegreerd Leerplan Literatuur' door Lily Coenen (Coenen 1995) zijn tot op heden nog geen voorbeeldleerplannen voor GLO in de vakbladen gepubliceerd. Wel is in 1997 door de Stichting Promotie Literaire Vorming (SPL) een veldaanvraag ingediend bij de SLO om een modelleerplan voor het literatuuronderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij de voor de tweede fase geformuleerde eindtermen. Aan deze veldaanvraag wordt momenteel door de SLO gewerkt.

Downloads

Citeerhulp

Coenen, L., & Prak, D. (1998). Naar een leerplan Geïntegreerd literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 85(534-535), 531–535. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1019

Nummer

Sectie

Artikelen