LTM, jaargang 85 (1998) 534-535

LTM, jaargang 85 (1998) 534-535

Thema: Geïntegreerd literatuuronderwijs
Lily Coenen, Theo Witte Samenvatting pdf
Geïntegreerd literatuuronderwijs 516-518
Joep Leerssen Samenvatting pdf
Literatuur meet haar rijkdom in verscheidenheid 520-522
Lily Coenen, Theo Hoebers, Theo Witte Samenvatting pdf
Geïntegreerd literatuuronderwijs in het studiehuis 524-529
Lily Coenen, Dick Prak Samenvatting pdf
Naar een leerplan Geïntegreerd literatuuronderwijs 531-535
Erna Gille, Jan Mets Samenvatting pdf
Het ontwikkelen van een programma van toetsing en afsluiting 539-543
Theo Hoebers, Theo Witte Samenvatting pdf
Naar een vakgroep literatuur; De organisatie en het ontwikkelingsproces van GLO 544-550
Josje Hamel, Theo Witte Samenvatting pdf
Eén gezamenlijk leesdossier; De hoeksteen van het literatuuronderwijs 583-591
Theo Hoebers Samenvatting pdf
Tien veel gestelde vragen over GLO 594-597
Jan Mulder Samenvatting pdf
Volledige integratie van literatuur; Ervaringen uit de nascholing 598-599
Joop Dirksen, Jos Schilleman, Ruud Kraaijeveld, Ton Kox, Bram Noot, Josje Hamel Samenvatting pdf
Vijf zelfportretten GLO-methoden 602-609


ISSN: 1566-2705