Het ontwikkelen van een programma van toetsing en afsluiting

Auteurs

  • Erna Gille
  • Jan Mets

Trefwoorden:

geïntegreerd literatuuronderwijs, examen, toetsen

Samenvatting

Het schoolexamen wordt een examendossier. Literatuur omvat een breed scala aan eindtermen die, afhankelijk van taal en niveau, deels formeel worden getoetst, deels worden 'afgehandeld' binnen het leesdossier. Literatuurgeschiedenis en het literaire begrippenapparaat kunnen niet als zelfstandige onderdelen, d.w.z. los van teksten (al dan niet ontleend aan het leesdossier), worden getoetst. Alle bij literatuur en kunst betrokken secties dienen te zorgen voor afstemming van programma's en toetsing. Hoe zorg je er als literatuurdocent voor dat de activiteiten van de leerlingen in het kader van het schoolexamen op verantwoorde wijze gedocumenteerd en geëvalueerd worden?

Downloads

Citeerhulp

Gille, E., & Mets, J. (1998). Het ontwikkelen van een programma van toetsing en afsluiting. Levende Talen Magazine, 85(534-535), 539–543. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1020

Nummer

Sectie

Artikelen