Twee nieuwe Europese instrumenten voor het moderne vreemde talenonderwijs: Europees Referentiekader en Taaiportfolio

Auteurs

  • Gé Stoks
  • John de Jong

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, ERK, taalportfolio, internationalisering

Samenvatting

De Raad van Europa in Straatsburg heeft in het project Language Learning for European Citizenship, dat in 1997 werd afgesloten, verschillende deskundigen opdracht gegeven instrumenten te ontwikkelen waarmee aan de hierboven beschreven behoefte tegemoet kon worden gekomen. Dit heeft twee instrumenten opgeleverd: een Europees Referentiekader voor het moderne vreemde talenonderwijs (Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference, Strasbourg, Council of Europe, 1997) en een Europese Taaiportfolio. In dit artikel worden de aard en functie van beide instrumenten beschreven en aangegeven waarom zij belangrijk zijn voor het Nederlandse onderwijs.

Thema van Levende Talen 86(1999)540 is: Internationalisering van Stimulans tot Project.

 

 

Downloads

Citeerhulp

Stoks, G., & Jong, J. de. (1999). Twee nieuwe Europese instrumenten voor het moderne vreemde talenonderwijs: Europees Referentiekader en Taaiportfolio. Levende Talen Magazine, 86(540), 325–331. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1028

Nummer

Sectie

Artikelen