Instrumenten voor een behoorlijke evaluatie van spreekvaardigheid in de vreemde taal; De natte vinger voorbij

Jan Van Maele

Samenvatting

De evaluatie van communicatieve vaardigheden in de vreemde taal is een belangrijke maar delicate kwestie. Tal van studies hebben aangetoond dat beoordelaars grondig van mening kunnen verschillen, wat elk cijfer aanvechtbaar maakt. In dit artikel stel ik een toetsprocedure voor die een behoorlijke, d.w.z. valide en betrouwbare evaluatie van de spreekvaardigheid bij gevorderde studenten nastreeft. In deze procedure neemt de video-opname een centrale plaats in. Deze wordt aangevuld met een beoordelingsschema en een vragenlijst.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; spreekvaardigheid; toetsen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.