Voor elke leerling een laptop in het boekenfonds; Het definitieve advies van de vakontwikkelgroep moderne vreemde talen

Auteurs

  • Eus Schalkwijk

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, tweede Fase, deelvakken

Samenvatting

Het zal voor veel docenten moderne vreemde talen een hard gelag zijn om te vernemen dat leesvaardigheid als enig te toetsen onderdeel in het centraal examen opgenomen is. Elke docent kan uit eigen ervaring aangeven hoe leerlingen met dit gegeven omgaan. Het definitieve advies van de vakontwikkelgroep (onder voorzitterschap van oud-vakdidacticus Duits Martin Thijssen) heeft nog wel meer verrassingen in petto voor diegenen die de discussies de laatste tijd niet op de voet hebben kunnen volgen. Het Advies examenprogramma's havo/vwo moderne vreemde talen confronteert de docenten met – al dan niet ingrijpende – veranderingen. Het leek Levende Talen dan ook een goed idee om niet alleen de informatie op een rij te zetten (met dank aan Theo Hoebers), maar ook docenten hierover aan het woord te laten. Zij zijn immers degenen die het pad voor hun leerlingen moeten effenen.

Downloads

Citeerhulp

Schalkwijk, E. (1996). Voor elke leerling een laptop in het boekenfonds; Het definitieve advies van de vakontwikkelgroep moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 83(508), 124–129. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1039

Nummer

Sectie

Artikelen