Krenten in de pap; De ontwikkeling van examenopgaven voor gericht lezen in de moderne vreemde talen

Auteurs

  • Mirna Pit
  • Noud van Zuijlen

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, leesvaardigheid, leesstrategie

Samenvatting

Zullen de onlangs verschenen voorstellen van de vakontwikkelgroep moderne vreemde talen voor nieuwe examenprogramma's op havo- en vwo-niveau gevolgen hebben voor de inhoud van die examens? In ieder geval verricht het Cito al enkele jaren onderzoek naar de bruikbaarheid van bepaalde nieuwe soorten opgaven die aansluiten bij de leeshandelingen in die nieuwe programma's. De eerste fase van dit onderzoek is inmiddels met succes afgerond. Een verslag van deze eerste fase en een beschrijving van de mogelijke gevolgen voor de tekstbegripexamens moderne vreemde talen voor havo en vwo.

Downloads

Citeerhulp

Pit, M., & Zuijlen, N. van. (1996). Krenten in de pap; De ontwikkeling van examenopgaven voor gericht lezen in de moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 83(508), 130–134. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1040

Nummer

Sectie

Artikelen