Een nieuw begin? 25 jaar spreek- en luisteronderwijs

Auteurs

  • Helge Bonset

Trefwoorden:

Nederlands, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, examen

Samenvatting

Sinds oktober 1970, dus al ruim 25 jaar, maken spreekvaardigheid en luistervaardigheid deel uit van de examenprogramma's Nederlands voor mavo, havo en vwo. 'Spreekvaardigheid' en 'luistervaardigheid' - meer staat er niet in. Alle vrijheid dus voor leraren om er zelf vorm aan te geven.

Het onderwijsjaar 1995-1996 vormt een potentieel nieuw begin voor dat onderwijs. Voor het eerst liggen er examenprogramma's Nederlands voor havo en vwo ter tafel waarvan spreken en luisteren verplicht én substantieel deel uitmaken. Verplicht én substantieel, dat is belangrijk.

Downloads

Citeerhulp

Bonset, H. (1996). Een nieuw begin? 25 jaar spreek- en luisteronderwijs. Levende Talen Magazine, 83(509), 188–191. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1043

Nummer

Sectie

Artikelen