Een nieuw begin? 25 jaar spreek- en luisteronderwijs

Helge Bonset

Samenvatting

Sinds oktober 1970, dus al ruim 25 jaar, maken spreekvaardigheid en luistervaardigheid deel uit van de examenprogramma's Nederlands voor mavo, havo en vwo. 'Spreekvaardigheid' en 'luistervaardigheid' - meer staat er niet in. Alle vrijheid dus voor leraren om er zelf vorm aan te geven.

Het onderwijsjaar 1995-1996 vormt een potentieel nieuw begin voor dat onderwijs. Voor het eerst liggen er examenprogramma's Nederlands voor havo en vwo ter tafel waarvan spreken en luisteren verplicht én substantieel deel uitmaken. Verplicht én substantieel, dat is belangrijk.


Trefwoorden


Nederlands; schrijfvaardigheid; spreekvaardigheid; examen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.