voor taalmiddelen geen plaats? Het nieuwe niveaustelsel voor examens moderne vreemde talen

Auteurs

  • Mirna Pit

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, examen

Samenvatting

De vakontwikkelgroep moderne vreemde talen heeft in het examenprogramma voor havo en vwo niet alleen voorstellen gedaan voor (nieuw) te toetsen leeshandelingen, maar ook aangegeven op welke wijze de niveaus van de examenteksten van elkaar onderscheiden moeten worden. De niveaubepaling geschiedt aan de hand van een serie tekstcriteria. Opmerkelijk is dat vocabulaire en grammaticale complexiteit van de examentekst niet onder deze criteria voorkomen. Uit de resultaten van recent onderzoek blijkt echter dat taalmiddelen wel degelijk relevant zijn voor het bepalen van het niveau van een tekst: ze vormen de beste voorspellers van de prestaties van de leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

Pit, M. (1996). voor taalmiddelen geen plaats? Het nieuwe niveaustelsel voor examens moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 83(509), 229–231. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1047

Nummer

Sectie

Artikelen