Leren leren bij Nederlands in de basisvorming; De dubbele bodem van het onderwijs

Auteurs

  • Gert Rijlaarsdam
  • Michel Couzijn

Trefwoorden:

leren leren, zelfstandig leren, Nederlands, basisvorming, instructie

Samenvatting

Wie onderwijst, onderwijst niet alleen de stof, maar ook de wijze waarop die stof of vaardigheid verworven moet worden. Elk onderwijs is ook onderwijs in leren. Dat laatste gebeurt vaak onbewust. Door op een andere manier tegen schoolboekoefeningen aan te kijken, kun je soms creatieve mogelijkheden ontdekken om het leren af en toe centraler voorwerp van onderwijs te maken. Vier instructietechnieken komen hieronder aan bod.

Downloads

Citeerhulp

Rijlaarsdam, G., & Couzijn, M. (1996). Leren leren bij Nederlands in de basisvorming; De dubbele bodem van het onderwijs. Levende Talen Magazine, 83(510), 301–306. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1054

Nummer

Sectie

Artikelen