LTM, jaargang 83 (1996) 510

LTM, jaargang 83 (1996) 510

Thema: Leren leren in het talenonderwijs
Peter Bimmel, Ron Oostdam Samenvatting pdf
Leren leren in het talenonderwijs 250-252
Gerard Westhoff Samenvatting pdf
Zelfstandig leren en zelfstandig leren is vier; Over de didactiek van zelfstandigheidsbevordering 253-257
Ute Rampillon Samenvatting pdf
van strategietraining naar autonomie van de leerling 258-262
Peter Bimmel, Sylvia Stawski Samenvatting pdf
Taalleerstrategieën in het moderne-vreemdetalenonderwijs 263-267
Aukje Bergsma, Geert van der Ven Samenvatting pdf
Het proces achter het resultaat; Handreikingen voor NT2-docenten bij zelfstandig leren 268-271
Peter Bimmel, Joost Ides Samenvatting pdf
Aanknopingspunten voor strategietraining in bestaand lesmateriaal 272-276
Gert Rijlaarsdam, Michel Couzijn Samenvatting pdf
Leren leren bij Nederlands in de basisvorming; De dubbele bodem van het onderwijs 301-306
Maartje van Daalen-Kapteijns, Kees de Glopper, Carolien Schouten-van Parreren Samenvatting pdf
Woordbetekenissen afleiden; Een strategie om de context te gebruiken én los te laten 307-311
Marianne Elshout-Mohr, Bernadette van Hout-Wolters Samenvatting pdf
Leren leren: letten op overeenkomsten tussen vakken 312-316
Gé Stoks Samenvatting pdf
Zelfstandig leren bij moderne vreemde talen in de tweede fase 317-320
Angela Kraaipoel-Twickler Samenvatting pdf
Leren leren binnen een modulair onderwijssysteem 321-324


ISSN: 1566-2705