De kloof tussen theorie en praktijk; Experimenteel onderzoek naar training en transfer van leesstrategieën

Ron Oostdam, Peter Bimmel

Samenvatting

Training van leesstrategieën is, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, effectief voor het verbeteren van het leesproces. Strategie-onderwijs betekent immers meer procesgericht bezig zijn: niet alleen aandacht voor de prestaties en resultaten van leerlingen, maar ook voor hoe ze te werk gaan. Leerlingen laten reflecteren op hun handelen en ze bewust maken van gehanteerde strategieën zou van groot belang zijn als het gaat om het vergroten van de leesvaardigheid. De resultaten van een experimenteel effectonderzoek naar de training van leesstrategieën laten echter zien dat het nog niet eenvoudig is de theorie te vertalen naar de praktijk van het strategie-onderwijs.


Trefwoorden


talenonderwijs; leestrategie

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.