De kloof tussen theorie en praktijk; Experimenteel onderzoek naar training en transfer van leesstrategieën

Auteurs

  • Ron Oostdam
  • Peter Bimmel

Trefwoorden:

talenonderwijs, leestrategie

Samenvatting

Training van leesstrategieën is, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, effectief voor het verbeteren van het leesproces. Strategie-onderwijs betekent immers meer procesgericht bezig zijn: niet alleen aandacht voor de prestaties en resultaten van leerlingen, maar ook voor hoe ze te werk gaan. Leerlingen laten reflecteren op hun handelen en ze bewust maken van gehanteerde strategieën zou van groot belang zijn als het gaat om het vergroten van de leesvaardigheid. De resultaten van een experimenteel effectonderzoek naar de training van leesstrategieën laten echter zien dat het nog niet eenvoudig is de theorie te vertalen naar de praktijk van het strategie-onderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Oostdam, R., & Bimmel, P. (1996). De kloof tussen theorie en praktijk; Experimenteel onderzoek naar training en transfer van leesstrategieën. Levende Talen Magazine, 83(511), 332–337. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1059

Nummer

Sectie

Artikelen