Informatietechnologie inde nieuwe examenprogramma's moderne vreemde talen

Auteurs

  • Ton Velzeboer

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, ict, examen

Samenvatting

Het gebruik van informatietechnologie wordt in het Advies Examenprogramma's havo en vwo van de moderne vreemde talen verscheidene malen genoemd. Hoewel een beschrijving van het gebruik van Informatietechnologie niet onverwacht komt, is de diepgang van het voorgestelde gebruik wel opvallend. Geen mens zal overigens ontkennen, dat leerlingen van nu met de nieuwe technologieën moeten leren werken. Evenmin omstreden zijn de enorme mogelijkheden ervan. Wat echter wel als een probleem wordt ervaren, is het gebruik van deze nieuwe gereedschappen in de onderwijspraktijk: hoe pas je ze in je lesprogramma's in?

Downloads

Citeerhulp

Velzeboer, T. (1996). Informatietechnologie inde nieuwe examenprogramma’s moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 83(511), 343–347. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1061

Nummer

Sectie

Artikelen