Arabisch en Turks, taien voor lliefhebbers

Auteurs

  • Tom Duindam
  • Anneke de Graaf

Trefwoorden:

Arabisch, Turks, vo, toets

Samenvatting

In dit artikel gaan de auteurs in op de luistertoetsen en de tekstbegriptoetsen (de centraal schriftelijke eindexamens) Turks en Arabisch die door het Cito voor het D-programma van het voortgezet onderwijs worden ontwikkeld. Aan de orde komen de opzet, de totstandkoming en specifieke kwesties die zich bij de constructie van genoemde toetsen voordeden.

Downloads

Citeerhulp

Duindam, T., & Graaf, A. de. (1996). Arabisch en Turks, taien voor lliefhebbers. Levende Talen Magazine, 83(511), 378–380. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1063

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.