Arabisch en Turks, taien voor lliefhebbers

Tom Duindam, Anneke de Graaf

Samenvatting

In dit artikel gaan de auteurs in op de luistertoetsen en de tekstbegriptoetsen (de centraal schriftelijke eindexamens) Turks en Arabisch die door het Cito voor het D-programma van het voortgezet onderwijs worden ontwikkeld. Aan de orde komen de opzet, de totstandkoming en specifieke kwesties die zich bij de constructie van genoemde toetsen voordeden.


Trefwoorden


Arabisch; Turks; vo; toets

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.