'Ik had van jou iets meer verwacht!' De Meerkeuze Beoordelingsschaal voor spreekbeurten

Auteurs

  • André Zentveld

Trefwoorden:

talenonderwijs, spreekvaardigheid, beoordeling

Samenvatting

Veel docenten worstelen met de beoordeling van de spreekbeurten van hun leerlingen. Het is moeilijk om eenduidige en vooral objectieve criteria te hanteren. Een artikel van twee Canadese taalkundigen vormde de inspiratiebron voor de in dit artikel gepresenteerde beoordelingsschaal. Aan de hand daarvan kunnen op een zo objectief mogelijke en in ieder geval eenduidig manier spreekbeurten beoordeeld worden.

Downloads

Citeerhulp

Zentveld, A. (1996). ’Ik had van jou iets meer verwacht!’ De Meerkeuze Beoordelingsschaal voor spreekbeurten. Levende Talen Magazine, 83(511), 381–383. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1064

Nummer

Sectie

Artikelen