Positie van talen in mbo afhankelijk van schoolbeleid; Verslag van een ronde-tafeigesprek

Mirjam Tuinder

Samenvatting

In 1993 is de SVM-wet (sectorvorming en modulering) ingevoerd in het mbo. Doel hiervan was de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Voor het onderwijs in moderne vreemde talen had dit nogal wat consequenties. Zo wordt er  op veel scholen sindsdien gewerkt in vier tot zes modules per jaar, en staan in de eindtermen de mondelinge vaardigheden en de beroepssituatie centraal. Tegelijkertijd zijn in de meeste gevallen de lesuren voor mvt-onderwijs sterk verminderd. In de huidige eindtermen voor het mbo Is nauwelijks aandacht voor de talen en dreigen ook in de derde generatie eindtermen, die officieel op 1 mei jl. zijn vastgesteld en per 1 augustus 1997 worden ingevoerd, de talen ondergesneeuwd te raken.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; mbo; talenbeleid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.